ĐỐNG HỒ 20-11

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquan)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Chuc_mung_nam_moi_2013_41.swf Happy_new_year_2013_2_1.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_4.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_3.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_2.swf Chuc_mung_nam_moi_2013_1.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Love2.swf Giang_sinh_yeu_thuong_2012.swf Lam_nhac_t_thu.swf MOV04486.flv DSC04488.jpg DSC04446.jpg DSC04439.jpg DSC04427.jpg DSC04453.jpg DSC04463.jpg

  Từ trái sang phải

  "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

  LIÊN KẾT WEB

  Điểm tin trong ngày:

  MỜI BẠN CÙNG DU LỊCH

  Liên kết web

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Quân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề kiểm tra học kỳ II (Từ2003-2007)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD- ĐTBG, Phòng GD- ĐT Tân Yên
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:30' 22-03-2017
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 465
  Số lượt thích: 0 người
  Sở giáo dục-đào tạo Đề thi chất lượng học kỳ II
  Bắc giang Năm học 2003-2004
  Môn: Tiếng Anh lớp 7
  Thời gian làm bài: 45 phút
  (Thí sinh làm bài vào giấy thi, không làm vào đề thi)

  I/ Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì: (2 điểm).
  My brother ( work) in Hue few days ago.
  How often does your sister go to the movies?
  - She (go) to the movies twice a month.
  They (play) games at their school now?
  -Yes, they are.
  Minh and Lan (visit) their friends next Sunday.
  II/ Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: (3 điểm)
  What is (matter/ the matter) with your son, Mr. Phong?
  These pills will make you (feel/ to feel) better.
  Lan goes to the movies (twice/ two) a week.
  Was Mrs. Lan at the theater last night? – Yes, (she was/ she did).
  We (buyed/ bought) some books last week.
  (What/ How) often does Hanh brush her teeth?
  III/ Đọc kỹ đoạn văn sau đánh dấu “T” cho mỗi câu đúng và “F” cho mỗi câu sai so với nội dung đoạn văn dưới đây: (2 điểm).
  Mrs. Hoa is a dentist at Quang Trung school. She looks after all the children’s teeth. Mrs. Hoa’s office is very clean and so is her uniform. Many children are scared when they go to see Mrs. Hoa, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid.
  Mrs. Hoa gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly.

  Mrs. Hoa is a teacher at Quang Trung school.
  She doesn’t look after all the students’ teeth.
  Many children are scared when they come to see Mrs. Hoa.
  She doesn’t tell them to clean their teeth regularly.
  IV/ Ghép câu trả lời ở cột B sao cho phù hợp với câu hỏi ở cột A:( 2 điểm)
  A B
  1. What do you do in the evening? a. I have an awful stomachache.
  2. Would you like to play table tennis, Hung? b. Yes, I did.
  3. What’s the matter with you, Minh? c. We usually watch TV.
  4. Did you learn lessons about healthy food? d. I’d love to, but I’m busy now.

  V/ Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh:( 1 điểm)
  We/ go/ movies/ last night/ but/ the film/ boring/.
  My sister/ not/ really like/ watch/ sports/.
  The end


  Phòng GD-ĐT Tân yên Đề thi chất lượng học kỳ II
  Năm học 2004-2005
  Môn: Anh văn lớp 7
  Thời gian: 60 phút
  Học sinh không làm vào đề thi
  I.Chia động từ trong ngoặc: (2 điểm)
  1. We (watch) TV last night.
  2. What time ................. you (get) up everyday?
  - I often (get) up at 6.
  3. They (play) football now.
  4. The teacher (come) here tomorrow.
  II. Chọn đáp án đúng, khoanh tròn A, B, C hoặc D: (2,5 điểm)
  He likes oranges and ................
  A. I do, too. B. I don’t C. I don’t, either. D. Neither do I.
  2. They walk to school ....................
  A. everyday B. yesterday C. tomorrow D. last night
  3. Why does Mai’s tooth hurt? - ................... she has a cavity.
  A. After B. Because C. But D. And
  4. You .................... clean your room, Lan.
  A. be B. do C. must D. ought
  5. How ..................... is this shirt? – It’s 30,000 dong.
  A. many B. often C. old D. much
  III. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: (2,5 điểm)
  bought/ books
   
  Gửi ý kiến